Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự tại Hà Nội

Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự tại Hà Nội

Quý vị muốn sử dụng các giấy tờ do nước ngoài cấp tại Việt Nam? Bạn muốn sử dụng các giấy tờ được cấp tại Việt Nam? Việc quý vị cần làm là đem các giấy tờ đó tiến hành hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự.

Legal ANT chuyên cung cấp dịch vụ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự nhanh chóng tại Hà Nội. Quý vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Hợp pháp hóa lãnh sự – về mặt hình thức, là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên các giấy tờ, tài liệu do cơ quan/tổ chức nước ngoài cấp cho đương sự. Và nay đương sự muốn được công nhận giá trị pháp lý của những giấy tờ/tài liệu đó để sử dụng tại Việt Nam.

Về nguyên tắc, cơ quan nhà nước Việt Nam chỉ chấp nhận xem xét các giấy tờ, tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác

(Qua đó cũng có thể thấy là để hợp pháp hóa lãnh sự, trước hết cần phải dịch văn bản/tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp sang tiếng Việt).

Chứng nhận lãnh sự là gì

Theo Nghị định số 111/2011/NĐ-CP, chứng nhận lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài. Mục đích của việc chứng nhận lãnh sự là để các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.