Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài như thế nào?

Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài như thế nào?

Công ty 100 vốn nước ngoài được thành lập theo các hình thức quy định tại Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập công ty và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh. Legal ANT công ty tư vấn chuyên nghiệp dịch vụ thành lập công ty sẽ cung cấp cho quý khách hàng thông tin về điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

Xem thêm: Có nên thành lập công ty cổ phần

Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam, quý khách hàng cần đáp ứng các điều kiện như sau:
– Có dự án đầu tư tại Việt Nam (dự án khả thi) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét.
– Có năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.
– Có cam kết về nghĩa vụ với nhà nước Việt Nam về thuế, sử dụng lao động địa phương, sử dụng đất …
– Có hồ sơ hợp lệ về việc thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm: Báo giá thành lập văn phòng đại diện

Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài như thế nào?

Hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam

– Biên bản họp các cổ đông, thành viên trước khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
– Điều lệ công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
– Hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
– Giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
– Danh sách sáng lập viên công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
– Biên bản họp công ty về vấn đề góp vốn của sáng lập viên công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
– Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
– Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với công ty Legal ANT chúng tôi để được tư vấn thêm chi tiết.

Legal ANT sẽ tư vấn pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp có 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam cho khách hàng:
– Tư vấn về lựa chọn mô hình và cơ cấu quản lí doanh nghiệp.
– Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành doanh nghiệp.
– Tư vấn về mối quan hệ giữa các chức danh quản lí doanh nghiệp.
– Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong doanh nghiệp.
– Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn.
– Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lí các nghĩa vụ phát sinh.
– Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan.

Legal ANT với nhiều nằm kinh nghiệm tư vấn thành lập công ty cho người nước ngoài, thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty nước ngoài,… Chúng tôi cam kết làm việc đúng pháp luật, chính xác, nhanh chóng và chuyên nghiệp. Hiểu rõ các Nghị định thư, điều kiện người nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo biểu cam kết WTO mà Việt Nam là thành viên. Vì vậy quý khách hàng hoàn toàn yên tâm vào dịch vụ của chúng tôi.

Xem thêm: Có nên thành lập công ty hợp danh