Luật xác nhận lãnh sự

Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH- về giấy phép lao động

Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH- về giấy phép lao động

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 13 tháng

Đọc tiếp »
Luật doanh nghiệp 2015- Luật số 68

Luật doanh nghiệp 2015- Luật số 68

Luật doanh nghiệp 2015 – Luật số: 68/2014/QH13 QUỐC HỘI –——- Luật số: 68/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –—— —— —————————— LUẬT DOANH NGHIỆP

Đọc tiếp »
Luật đầu tư mới nhất

Luật đầu tư mới nhất

QUỐC HỘI Số: 67/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT Đầu tư _____  

Đọc tiếp »
LUẬT XÁC NHẬN LÃNH SỰ

LUẬT XÁC NHẬN LÃNH SỰ

LUẬT XÁC NHẬN LÃNH SỰ    CHÍNH PHỦ Số: 111/2011/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011  

Đọc tiếp »