Giấy phép lao động

Làm giấy phép lao động tại Bắc Ninh cho người nước ngoài

Làm giấy phép lao động tại Bắc Ninh cho người nước ngoài

Tại Bắc Ninh, công ty nằm trong khu công nghiệp có thể liên hệ với ban quản lý dự án khu công nghiệp để làm, Nếu công ty nằm ngoài khu công nghiệp thì

Đọc tiếp »